O mne

Archiprojekt je vyústením teoretických a praktických znalostí nadobudnutých počas viac ako 10 ročnej praxe v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.

Po absolvovaní Stavebnej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach som dva roky pôsobil v ateliéri v centre historického mesta, Bardejove, kde hlavnou náplňou bola zväčša obnova pamiatkovo chránených budov a rekonštrukcie verejných priestranstiev.

Od roku 2010 som pracoval pre niekoľko ateliérov v centre Viedne, kde som sa podieľal na projektovaní rôznych objektov od rekonštrukcii obytných podkroví v historických budovách až po projektovanie bytových domov a výškových budov s dôrazom na nové technologické a energetické požiadavky v meste Viedeň a jej okolí.

Posledné roky som pôsobil v Neusiedl am See, v spolkovej krajine Burgenland, rakúskej pohraničnej oblasti susediacej s Bratislavou, kde som sa venoval prevažne projekcii moderných rodinných domov, navrhovaniu interiérov, projektovému manažmentu a s tým súvisiacej tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Partneri