Mám záujem o individuálnu cenovú ponuku

Obchodné meno: Ing. Gerhard Lustik
IČO: 53604130

DIČ: 1126977126

IČ DPH: SK1126977126

Miesto podnikania: 08631 Bardejov, Bardejovské Kúpele 2054/84, Slovenská republika
Okresný úrad Bardejov
Číslo živnostenského registra: 760-22351

archiprojekt - zapísaná ochranná známka

číslo ochrannej známky:  253332

bankové spojenie:
IBAN: SK71 8330 0000 0027 0194 4679
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Kontaktná adresa: A-2421, Kittsee, Steinfeldsiedlung 69/7/8, Rakúsko