Orientačný cenník projekčnej činnostiÚvodná konzultácia
Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 45 minút je poskytovaná zdarma € 0,00 
Odborné konzultácie
Poradenstvo mimo projektu v slovenskom jazyku - hodinová sadzba € 40,00,  v nemeckom jazyku - hodinová sadzba € 70,00

Architektonická štúdia
Overenie plánovaného stavebného zámeru a možnosti pozemku,
navrhnúť optimálne riešenie domu € 4,00 / m2 zastavanej plochy* min. € 400,00

Projekt na stavebné povolenie
Projektová dokumentácia časť architektúra, ktorá sa podáva na stavebný úrad,
jednoduchá stavba v zmysle ustanovenia § 139b Stavebného zákona
€ 11,00 / m2 zastavanej plochy* min. € 990,00
Projektová dokumentácia, ktorá sa podáva na stavebný úrad,
viacpodlažná stavba s plnohodnotným poschodím
€ 12,00 / m2 zastavanej plochy* min. € 1190,00

Profesie (voliteľné)
Statika od € 420,00
Protipožiarna bezpečnosť stavby od € 130,00
Ústredné vykurovanie od € 200,00
Zdravotechnické inštalácie od € 160,00 
Elektroinštalácia od € 160,00
Projektové energetické posúdenie od € 100,00

Realizačný projekt
Detailná projektová dokumentácia pre realizačnú firmu
€ 13,00 / m2 zastavanej plochy* min. € 1250,00

Návrh interiéru
Návrh kuchyne na mieru s vizualizáciou od € 290,00
Návrh kúpeľne s vizualizáciou od € 150,00
Návrh obytnej miestnosti, obývacej, spálne, izby s vizualizáciou od € 150,00
Plány pre stolára od € 100,00

* zľava nad 200m2 zastavanej plochy.

Ceny sú uvedené pre projekt zhotovený podľa slovenských noriem STN a majú len orientačný charakter. Jednotlivé projekty a z toho vyplývajúca finálna cenová ponuka sú posudzované individuálne podľa náročnosti.