Projekt domu v Rakúsku

Orientačný cenník služieb - projekt na stavebné povolenie

Architektonická časť - Einreichplan

od € 3.900,00

Tepelno-technická časť - Energieausweis

od € 390,00

Statická časť - Vorstatik

od € 390,00


Konzultáčná hodina € 80 / hod.


***

všetky ceny sa rozumejú ako orientačné, ku každému projektu sa pri cenotvorbe pristupuje individuálne

  • Einreichplan 3x – výkresová časť, výsledok architektonickej štúdie,
  • Baubeschreibung 3x – technická správa,
  • Bauansuchen 1x – žiadosť o stavebné povolenie,
  • Grundbuchauszug 1x – výpis z katastra,
  • Anrainerverzeichnis 1x- zoznam dotknutých susedov,
  • AGWR-Datenblatt 1x – formulár Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister,
  • Versickerungsprojekt 1x – predbežný výpočet množstva dažďovej vody,
  • Energieausweis 3x – tepelnotechnický posudok, vypracuje stavebný fyzik,
  • Vorstatik 1x – statický koncept, potrebný pre stavebné firmy, vypracuje statik (odporúča sa),