Úvodná konzultácia

poskytovaná zdarma

 • Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 45 minút

Odborné konzultácie

40,00 €/hod.

 • Poradenstvo mimo projektu v slovenskom jazyku

Odborné konzultácie

70,00 €/hod.

 • Poradenstvo mimo projektu v nemeckom jazyku

Architektonická štúdia

6,00 €/m² úžitkovej plochy*

 • Overenie plánovaného stavebného zámeru a možnosti pozemku,
  návrh optimálneho riešenia

  *min. 800,00 €

Stavebné povolenie

11,00 €/m² úžitkovej plochy

 • PD časť architektúra, ktorá sa podáva na stavebný úrad, jednoduchá stavba
  v zmysle ustanovenia § 139b Stavebného zákona *min. 1.190,00 €

  PD, ktorá sa podáva na stavebný úrad,
  viacpodlažná stavba s plnohodnotným poschodím *min. 1.490,00 €

Profesie 

(voliteľné)

 • Statika od 400,00 €
  Protipožiarna bezpečnosť od 130,00 €
  Ústredné vykurovanie od 200,00 €
  Zdravotechnické inštalácie od 160,00 €
  Elektroinštalácia od 160,00 €
  Projekt. energetické posúdenie od 100,00 €

Realizačný projekt

13,00 €/m² úžitkovej plochy*

 • Detailná projektová dokumentácia pre realizačnú firmu v mierke 1:50, vrátane detailov v mierke 1:10

  *min. 2.000,00 €

Návrh interiéru

(voliteľné)  

 • Návrh kuchyne od 390,00 €
  Návrh kúpeľne s vizualizáciou od 350,00 €
  Návrh obytnej miestnosti od 350,00 €
  Plány pre stolára od 150,00 €

Vizualizácie

40,00 €/hod.

Vizualizácia fasády

* zľava nad 200 m² úžitkovej plochy

Ceny sú uvedené pre projekt zhotovený podľa slovenských noriem STN a majú len orientačný charakter. Jednotlivé projekty a z toho vyplývajúca finálna cenová ponuka sú posudzované individuálne podľa náročnosti.