Úvodná konzultácia

poskytovaná zdarma

 • Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 45 minút

Odborné konzultácie

€40,00/hod.

 • Poradenstvo mimo projektu v slovenskom jazyku

Odborné konzultácie

€70,00/hod.

 • Poradenstvo mimo projektu v nemeckom jazyku

Architektonická štúdia

€4,00/m² zastavanej plochy*

 • Overenie plánovaného stavebného zámeru a možnosti pozemku,
  návrh optimálneho riešenia

  *min. €400,00

Stavebné povolenie

€11,00/m² zastavanej plochy*

 • PD časť architektúra, ktorá sa podáva na stavebný úrad, jednoduchá stavba
  v zmysle ustanovenia § 139b Stavebného zákona *min. €990,00

  PD, ktorá sa podáva na stavebný úrad,
  viacpodlažná stavba s plnohodnotným poschodím *min. €1190,00

Profesie 

(voliteľné)

 • Statika od €400,00
  Protipožiarna bezpečnosť od €130,00
  Ústredné vykurovanie od €200,00
  Zdravotechnické inštalácie od €160,00
  Elektroinštalácia od €160,00
  Projekt. energetické posúdenie od €100,00

Realizačný projekt

€13,00/m² zastavanej plochy*

 • Detailná projektová dokumentácia pre realizačnú firmu v mierke 1:50, vrátane detailov v mierke 1:10

  *min. €1250,00

Návrh interiéru

(voliteľné)  

 • Návrh kuchyne od €290,00
  Návrh kúpeľne s vizualizáciou od €150,00
  Návrh obytnej miestnosti od €150,00
  Plány pre stolára od €100,00

Vizualizácie

€25,00/hod.

Vizualizácia fasády

* zľava nad 200m² zastavanej plochy.

Ceny sú uvedené pre projekt zhotovený podľa slovenských noriem STN a majú len orientačný charakter. Jednotlivé projekty a z toho vyplývajúca finálna cenová ponuka sú posudzované individuálne podľa náročnosti.